Quyết định 2788/QĐ-UBND ngày 14/8/2021 bổ sung và điều chỉnh một số biện pháp cấp bách để phòng, chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 30/7/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng
Đăng ngày 15-08-2021 09:24