Thông báo về việc xét nghiệm COVID-19 cho người nước ngoài trên địa bàn thành phố
Đăng ngày 03-08-2020 01:18

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, Sở Ngoại vụ kính thông báo như sau:

Hiện nay, dịch bệnh Covid-19 đang có những diễn biến phức tạp tại thành phố Đà Nẵng. Biện pháp giãn cách xã hội toàn thành phố Đà Nẵng đã bắt đầu được thực hiện kể từ 00h00 ngày 28/7/2020.

Để thực hiện nhanh, có hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Sở Y tế thành phố Đà Nẵng sẽ triển khai xét nghiệm COVID-19 trên diện rộng, trong đó có người nước ngoài trên địa bàn thành phố.

Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng trân trọng thông báo đến các tổ chức và cá nhân người nước ngoài trên địa bàn thành phố. Kính mong nhận được sự hỗ trợ và hợp tác của Quý vị để thành phố nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh./.

Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng