Thông báo tạm dừng tiếp nhận trực tiếp hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Ngoại vụ trong thời gian thực hiện phòng, chống dịch COVID-19
Đăng ngày 30-07-2020 10:00

Thực hiện chỉ đạo tại Công văn số 4998/UBND-KSTT ngày 30 tháng 7  năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tiếp tục triển khai công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, Sở Ngoại vụ kính thông báo  các cơ quan, tổ chức, công dân có nhu cầu giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực của Sở Ngoại vụ như sau:

1. Bắt đầu từ 13 giờ 00 ngày 30 tháng 7 năm 2020, Sở Ngoại vụ tạm dừng việc tiếp nhận trực tiếp hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) của các cơ quan, tổ chức, cá nhân tại quầy giao dịch số 21 của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả tập trung tại Trung tâm Hành chính thành phố cho đến khi có thông báo mới.

2. Khuyến khích các cơ quan, tổ chức, công dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức 3 tại Cổng dịch vụ công trực tuyến thành phố Đà Nẵng (https://dichvucong.danang.gov.vn) để thực hiện TTHC trên môi trường mạng; tăng cường sử dụng dịch vụ bưu chính công ích trong việc gửi hồ sơ và nhận kết quả thủ tục hành chính.

3. Trong trường hợp cấp thiết, các cơ quan, tổ chức, công dân liên hệ trực tiếp Sở Ngoại vụ để được xem xét, giải quyết hồ sơ theo đúng quy định.

4. Các số điện thoại liên lạc cần thiết để các cơ quan, tổ chức, công dân liên hệ

4.1 Giám đốc Sở: ông Huỳnh Đức Trường, số điện thoại: 0905.051.333;

4.2 Tiếp nhận, theo dõi, xử lý hồ sơ trên Trang thông tin điện tử và Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Ngoại vụ: chị Dương Thị Việt Ly, chuyên viên Văn phòng Sở, số điện thoại: 0901.989.936;

4.3 Tiếp nhận, theo dõi, xử lý hồ sơ đề nghị chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự giấy tờ, tài liệu và đề nghị chứng nhận xuất trình giấy tờ, tài liệu: Anh Đặng Văn Bình, chuyên viên Trung tâm Phục vụ đối ngoại, số điện thoại: 0905.180.569;

4.4 Tiếp nhận các thông tin liên quan đến vấn đề gia hạn thị thực của người nước ngoài: chị Nguyễn Thị Cẩm Tú, chuyên viên phòng Lãnh sự - Người Việt Nam ở nước ngoài, số điện thoại: 0913830038.

Thông báo này thay cho Thông báo số 1325/TB-SNG ngày 28 tháng 7 năm 2020 của Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng về việc lịch làm việc tiếp nhận hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Ngoại vụ trong thời gian phòng, chống dịch COVID-19.

Sở Ngoại vụ kính thông báo và cảm ơn sự hỗ trợ của các cơ quan, tổ chức, công dân./.

Đính kèm Thông báo số 1340/TB-SNG ngày 30 tháng 7 năm 2020 của Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng tạm dừng tiếp nhận trực tiếp hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Ngoại vụ trong thời gian thực hiện phòng, chống dịch COVID-19