Thông báo

  • Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao dừng chứng nhận lãnh sự trực tiếp con dấu, chữ ký của doanh nghiệp Đăng ngày 26-01-2015 04:16
  • Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ hàng tháng của Giám đốc Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng Đăng ngày 10-01-2015 01:44
  • Thông báo lịch tiếp công dân của Sở Ngoại vụ năm 2015 Đăng ngày 08-01-2015 03:23