Thông báo tạm dừng xét tuyển viên chức
Đăng ngày 07-09-2021 03:54

DO THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 THEO QUY ĐỊNH CỦA THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG, SỞ NGOẠI VỤ TẠM THỜI CHƯA TỔ CHỨC XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC SỞ NĂM 2021 VÀO THỜI ĐIỂM NÀY. CĂN CỨ DIỄN BIẾN DỊCH BỆNH VÀ CHỦ TRƯƠNG CỦA THÀNH PHỐ, SỞ NGOẠI VỤ SẼ THÔNG BÁO VỀ THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM XÉT TUYỂN SAU.