Mời tham dự Hội thảo trực tuyến về thuận lợi hoá thương mại cho ngành F&B của các nước ASEAN vào thị trường Hàn Quốc (27/10/2021)
Đăng ngày 26-10-2021 01:57

Trung tâm ASEAN Hàn Quốc sẽ tổ chức hội thảo trực tuyến về thuận lợi hoá thương mại cho ngành F&B của các nước ASEAN vào thị trường Hàn Quốc vào lúc 12h00 ngày 27/10/2021 (giờ Việt Nam). Hội thảo sẽ cung cấp các thông tin cơ bản cho doanh nghiệp ngành F&B có nhu cầu tiếp cận thị trường Hàn Quốc, cụ thể: 

- Ngành công nghiệp thực phẩm Hàn Quốc và cách tận dụng lợi thế từ Hiệp định VKFTA

- Ngành công nghiệp thực phẩm ASEAN và cách tận dụng lợi thế từ Hiệp định RCEP

- Thủ tục kiểm dịch thực phẩm của Hàn Quốc

- Thủ tục nhập khẩu của Hàn Quốc

- Xu hướng thị trường F&B Hàn Quốc

- Xu hướng thị trường Cà phê Hàn Quốc

Hội thảo sẽ được phát trực tuyến trên kênh Youtube của Trung tâm ASEAN - Hàn Quốc tại link sau đây:  https://www.youtube.com/user/akcsns

Nguồn: Trang Ngoại giao kinh tế- https://ngkt.mofa.gov.vn/