Hướng dẫn nhập khẩu thương mại vào Israel
Đăng ngày 21-07-2021 09:58

Trân trọng giới thiệu tới bạn đọc và các doanh nghiệp ấn phẩm “Hướng dẫn các bước nhập khẩu thương mại vào Israel” do Thương vụ Việt Nam tại Israel biên soạn dành cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) và các nhà nhập khẩu lần đầu.

Nội dung trong ấn phẩm bao gồm các bước thủ tục, hồ sơ thông quan mà một pháp nhân kinh tế tại Israel cần tiến hành để nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài vào thị trường này; và để giới thiệu với các doanh nghiệp Việt Nam tham khảo, phối hợp, trong trường hợp quan tâm, mở rộng hợp tác kinh doanh với thị trường và các đối tác Israel.

https://ngkt.mofa.gov.vn/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/1626697538-Huong-dan-NK-thuong-mai-vao-Israel-thang-7-2021-pMFD9.pdf

Nguồn: Trang Ngoại giao kinh tế trực tuyến, Bộ Ngoại giao