JICA tiếp tục hỗ trợ quản lý chất thải rắn đô thị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Đăng ngày 24-11-2021 16:00

Ngày 23/11/2021, UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định số 3743/QĐ-UBND ngày 23/11/2021 phê duyệt Dự án thúc đẩy phân loại rác tại nguồn và tái chế rác thải (3R) tại thành phố Đà Nẵng: Hợp tác chia sẻ kinh nghiệm quản lý chất thải rắn đô thị của thành phố Yokohama (D-3RYM) do Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tài trợ (giai đoạn 2).

Dự án có mục tiêu thiết lập hệ thống tuần hoàn tài nguyên bền vững cho nguồn chất thải rắn đô thị tại thành phố Đà Nẵng, đồng thời tăng cường quản lý chất thải rắn đô thị từ phân loại tại nguồn đến xử lý và hệ thống tuần hoàn tài nguyên bền vững tại Đà Nẵng. Dự án được triển khai từ năm 2021 đến năm 2024, với kinh phí tài trợ hơn 15,6 tỷ đồng.

Hội thảo tổng kết đánh giá kết quả thực hiện kết quả thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (Nguồn: Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam)

Dự án quản lý chất thải rắn nhằm thúc đẩy phân loại và tái chế trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (giai đoạn 1) do JICA tài trợ đã được triển khai từ năm 2017 đến năm 2019 tại quận Hải Châu (02 phường Thạch Thang và Thuận Phước) và quận Thanh Khê (02 phường Hòa Khê và Thanh Khê Tây). Tại Hội thảo tổng kết đánh giá kết quả thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng do Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với thành phố Yokohama tổ chức vào cuối năm 2019, dự án được đánh giá là đã đem lại hiệu quả tích cực, bước đầu lập được quy trình phân loại rác thải, nâng cao tỷ lệ rác tái chế, từng bước nâng cao ý thức của người dân và huy động sự vào cuộc của cộng đồng.

Thùy Linh