Thông báo Lịch tiếp công dân định kỳ hằng tháng của Giám đốc Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng năm 2020
Đăng ngày 12-12-2019 03:25

Căn cứ Luật Tiếp công dân ngày 25 tháng 11 năm 2013 và Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân, Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng thông báo đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức và công dân lịch tiếp công dân định kỳ hằng tháng của Giám đốc Sở Ngoại vụ như sau:

1. Thời gian tiếp công dân

Thời gian tiếp công dân là ngày 15 hàng tháng (trường hợp trùng vào ngày nghỉ, lễ, Tết thì chuyển sang ngày làm việc liền kề). Công dân có nhu cầu đăng ký qua số điện thoại 0236.3822188

- Buổi sáng: từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút;

- Buổi chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 30 phút.

2. Địa điểm tiếp công dân

Phòng Tiếp công dân, cửa số 05, tầng 01, Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, số 24, đường Trần Phú, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Sở Ngoại vụ trân trọng thông báo đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức và công dân được biết./.

Download Thông báo lịch tiếp công dân năm 2020

Các tin khác