Thông báo tuyển dụng viên chức Văn phòng đại diện thành phố Đà Nẵng tại Tokyo (Nhật Bản)
Đăng ngày 15-08-2019 08:02

Thực hiện Quyết định số 694/QĐ-SNV ngày 30 tháng 7 năm 2019 của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt Kế hoạch xét tuyển viên chức Văn phòng đại diện thành phố Đà Nẵng tại Tokyo (Nhật Bản), trực thuộc Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng năm 2019, Sở Ngoại vụ triển khai Kế hoạch xét tuyển viên chức từ ngày 15/8/2019.

 

 

Năm 2019, Văn phòng đại diện thành phố Đà Nẵng tại Tokyo (Nhật Bản) tuyển dụng 16 vị trí cho các phòng: Phòng Hợp tác kinh tế (07 chỉ tiêu), phòng Hợp tác địa phương (09 chỉ tiêu).

 

Thời gian tiếp nhận hồ sơ từ ngày 15/8/2019 đến 15/9/2019, thời gian xét tuyển dự kiến vào tháng 10/2019. Hồ sơ dự tuyển nộp tại Văn phòng Sở Ngoại vụ (theo biểu mẫu đính kèm).

 

Download Thông báo 1824/TB-SNG ngày 15/8/2019 của Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng về Kế hoạch xét tuyển viên chức Văn phòng Đại diện thành phố Đà Nẵng tại Tokyo (Nhật Bản) năm 2019

 

Mỹ Phương

Các tin khác