Tổ chức Siloam Christian Ministries tiếp tục hỗ trợ cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tại Đà Nẵng.
Đăng ngày 20-04-2022 07:59

Thông qua Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố Đà Nẵng, tổ chức Siloam Christian Ministries tiếp tục đồng ý tài trợ thực hiện Chương trình Hỗ trợ giáo dục cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tại thành phố Đà Nẵng. Chương trình sẽ hỗ trợ học bổng cho 63 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ xây dựng nhà cho 01 học sinh nghèo và thực hiện hoạt động truyền thông về quyền trẻ em cho học sinh hưởng lợi, nhằm giảm thiểu nguy cơ bỏ học và nâng cao chất lượng học tập cho các em. Chương trình đã được UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định số 829/QĐ-UBND ngày 29/3/2022, với tổng kinh phí 1.495.104.000 đồng, thực hiện từ tháng 3/2022 đến tháng 01/2027.

Siloam Christian Ministries là tổ chức phi chính phủ của Anh, hoạt động trong lĩnh vực hỗ trợ học bổng, y tế và bảo trợ xã hội, được Cục Ngoại vụ (Bộ Ngoại giao) cấp Giấy Đăng ký hoạt động số 431/CNV-HĐ. Tại Đà Nẵng, trong nhiều năm qua, Siloam Christian Ministries đã hỗ trợ học bổng cho nhiều  học sinh có hoàn cảnh khó khăn cải thiện điều kiện học tập, tiếp tục đến trường và có tương lai tốt đẹp hơn.

Việt Thư

Các tin khác