Gần 20 tỉ đồng hỗ trợ xóa bỏ các hình thức lao động trẻ em trong môi trường làm việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Đăng ngày 16-04-2022 14:58

Ngày 15 tháng 4 năm 2022, Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Thị Kim Yến đã ký ban hành Quyết định số 1012/QĐ-UBND phê duyệt tiếp nhận dự án Phòng chống các hình thức lao động trẻ em trong môi trường làm việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, bao gồm bóc lột tình dục trẻ em trong môi trường mạng và vi phạm các điều kiện lao động tối thiểu tại Đà Nẵng do tổ chức World Vision International tại Việt Nam (WVI/VN) tài trợ.

Dự án được thực hiện tại 03 quận: Hải Châu, Sơn Trà và Liên Chiểu với tổng kinh phí tài trợ 851.859 USD, thực hiện từ tháng 4/2022 đến ngày 30/9/2024, tập trung chủ yếu vào hoạt động tăng cường các dịch vụ hỗ trợ nạn nhân của lao động trẻ em, bạo lực tình dục trong môi trường mạng; tăng cường công tác báo cáo về lao động trẻ em trong môi trường nặng nhọc, độc hại và nguy hiểm, bao gồm bóc lột tình dục trẻ em trong môi trường mạng và vi phạm các điều kiện lao động tối thiểu tại các địa bàn thuộc dự án; tăng cường quan hệ đối tác để đẩy nhanh việc giải quyết vấn đề lao động trẻ em, bạo lực tình dục trong môi trường mạng và vi phạm các điều kiện lao động tối thiểu.

Đây là dự án được tài trợ, thực hiện nhằm tiếp nối sự thành công của dự án Bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên khỏi nguy cơ xâm hại tình dục qua môi trường mạng do WVI/VN tài trợ, thực hiện từ tháng 9/2018 đến tháng 9/2021 với kinh phí tài trợ hơn 700.000 USD thông qua đối tác Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố.

Việt Thư

Các tin khác