Đà Nẵng hướng đến hoàn thành cơ bản chuyển đổi số vào năm 2030
Đăng ngày 19-07-2021 08:30

Ngày 17/6/2021, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng đã ban hành Nghị quyết số 05-NQ/TU về chuyển đổi số trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu tại Hội thảo chuyên gia về Đề án Chuyển đổi số thành phố Đà Nẵng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (Ảnh: Báo Đà Nẵng)

Theo đó, mục tiêu đến năm 2025, Đà Nẵng thuộc nhóm 03 địa phương dẫn đầu về chuyển đổi số và dẫn đầu về an toàn thông tin, thương mại điện tử của cả nước với các mục tiêu chính về phát triển chính quyền số; phát triển kinh tế số; du lịch; tài chính, ngân hàng, thương mại điện tử; giao thông vận tải và logistics; công nghiệp, nông nghiệp; tài nguyên và môi trường phát triển xã hội số; y tế; giáo dục và đào tạo.

Đến năm 2030, Đà Nẵng hoàn thành cơ bản chuyển đổi số, hình thành thành phố thông minh; thuộc nhóm 03 địa phương dẫn đầu về chuyển đổi số và dẫn đầu về an toàn thông tin, thương mại điện tử cả nước; duy trì các mục tiêu đạt được trong giai đoạn trước và đạt được một số mục tiêu cụ thể.

Trên cơ sở quan điểm chỉ đạo của Thành ủy và các mục tiêu, Nghị quyết đã nêu ra các nhiệm vụ, giải pháp tạo nền tảng chuyển đổi số, phát triển chính quyền số, phát triển kinh tế số và phát triển xã hội số.

Thùy Linh