Thông báo về việc nhập cảnh của người nước ngoài vào thành phố Đà Nẵng
Đăng ngày 20-10-2020 09:10

Căn cứ Công văn số 6439/UBND-SYT ngày 28/9/2020 của UBND thành phố Đà Nẵng về hướng dẫn nhập cảnh và cách ly y tế trong giai đoạn phòng, chống dịch COVID-19;

Căn cứ Công văn số 4003/SYT-NVY ngày 01/10/2020 của Sở Y tế thành phố Đà Nẵng về phối hợp đảm bảo công tác cách ly y tế các trường hợp nhập cảnh tại thành phố Đà Nẵng.

Sở Ngoại vụ thông báo một số thông tin quan trọng cho các cá nhân, đơn vị, tổ chức nước ngoài về việc nhập cảnh tại thành phố Đà Nẵng như sau:

1. Thông tin này áp dụng đối với người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam thuộc các đối tượng sau:

- Chuyên gia, nhà đầu tư, nhà quản lý doanh nghiệp, lao động kỹ thuật cao (sau đây gọi tắt là chuyên gia) và thân nhân;

-  Học sinh, sinh viên, tình nguyện viên quốc tế;

- Người mang hộ chiếu ngoại giao, công vụ và thân nhân.

2. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ và hỗ trợ thủ tục xin cấp phép nhập cảnh cho người nước ngoài

a) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp nhận và xử lý hồ sơ của doanh nghiệp có trụ sở nằm ngoài các khu công nghiệp và khu công nghệ cao có nhu cầu mời các chuyên gia và thân nhân của họ nhập cảnh.

b) Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp tiếp nhận và xử lý hồ sơ của doanh nghiệp có trụ sở nằm trong Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp có nhu cầu mời các chuyên gia và thân nhân của họ nhập cảnh.

c) Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tiếp nhận và xử lý hồ sơ đối với nhà đầu tư, doanh nghiệp, nhà quản lý nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam với mục đích tìm hiểu, khảo sát môi trường đầu tư tại Đà Nẵng.

d) Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận và xử lý hồ sơ của các trường học, cơ sở giáo dục đào tạo đóng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có nhu cầu hỗ trợ cho giáo viên, giảng viên, tình nguyện viên, học sinh, sinh viên quốc tế là người nước ngoài (bao gồm cả thân nhân) vào làm việc, học tập.

e) Sở Ngoại vụ tiếp nhận và xử lý hồ sơ của các cơ quan, tổ chức thuộc thẩm quyền quản lý của UBND thành phố Đà Nẵng, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, các tổ chức quốc tế tại Việt Nam có nhu cầu mời chuyên gia và thân nhân vào làm việc; các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự có nhu cầu đưa nhân viên và thân nhân sang làm việc. .  

3. Yêu cầu đối với người nước ngoài nhập cảnh

- Phải được xét nghiệm SAR-CoV-2 bằng kỹ thuật Real time-PCR và có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 từ 3-5 ngày trước ngày nhập cảnh. Xét nghiệm SARS-CoV-2 phải được thực hiện tại phòng xét nghiệm của cơ quan y tế có thẩm quyền. Chuyên gia và người nhập cảnh với mục đích ngoại giao, công vụ phải có bảo hiểm y tế quốc tế hoặc cơ quan, tổ chức mời chuyên gia và người nhập cảnh với mục đích ngoại giao, công vụ cam kết chi trả chi phí điều trị trong trường hợp bị mắc COVID-19.

- Tuân thủ các biện pháp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trước khi nhập cảnh, tại nơi xuất nhập cảnh, tại nơi lưu trú, tại nơi diễn ra cuộc họp, ký kết, tại nơi làm việc; phải chấp hành việc chỉ định xét nghiệm theo yêu cầu chuyên môn của cơ quan y tế và tự chi trả chi phí xét nghiệm cho các cơ sở y tế theo mức giá dịch vụ y tế hiện hành.

- Toàn bộ kinh phí cho việc cách ly, phương tiện vận chuyển, xét nghiệm SARS-CoV-2 do cá nhân hoặc đơn vị, tổ chức mời người nhập cảnh chi trả theo quy định hiện hành. Đối với người nhập cảnh với mục đích ngoại giao, công vụ thì được miễn chi phí (trừ chi phí cách ly y tế tại cơ sở lưu trú theo nguyện vọng).

4. Hồ sơ đăng ký nhập cảnh

Hồ sơ đăng ký nhập cảnh sẽ do các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân mời người nước ngoài nhập cảnh thực hiện. Tuy nhiên, các cá nhân người nước ngoài nên chủ động phối hợp với các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân mời để hoàn thành các giấy tờ sau:

- Đơn đề nghị hỗ trợ người nhập cảnh vào Việt Nam (bao gồm danh sách người nhập cảnh);

- 01 bản sao phương án đảm bảo an toàn phòng, chống COVID-19 đã được Sở Y tế thống nhất.

          - 01 bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có) hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp;

          - 01 bản sao giấy phép lao động (nếu có);

          - 01 bản sao hộ chiếu người nước ngoài;

          - 01 bản sao thị thực (nếu có);

          - 01 bản sao thư xác nhận hoặc thư đề nghị làm việc (nếu có);

- 01 bản sao Giấy đăng ký hoạt động hoặc Giấy đăng ký thành lập Văn phòng đại diện/Văn phòng dự án phi chính phủ nước ngoài (đối với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài); các giấy tờ chứng minh hoạt động của tổ chức quốc tế tại Việt Nam (đối với các tổ chức quốc tế);

          - Các giấy tờ chứng minh là nhà đầu tư, chuyên gia kỹ thuật, lao động tay nghề cao, nhà quản lý doanh nghiệp, nếu các giấy tờ này của nước ngoài thì phải được hợp pháp hóa lãnh sự, dịch ra tiếng Việt và chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam;

- Thư mời hoặc thư đề nghị của nhà đầu tư, doanh nghiệp, nhà quản lý nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam với mục đích để tìm hiểu, khảo sát môi trường đầu tư tại Đà Nẵng;

- Cam kết việc thực hiện khai báo và cách ly y tế theo quy định của Chính phủ Việt Nam và của thành phố Đà Nẵng (tiếng Anh và tiếng Việt).

5. Nguyên tắc áp dụng biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 sau khi nhập cảnh

STT

ĐỐI TƯỢNG

NGUYÊN TẮC ÁP DỤNG

1

Chuyên gia và thân nhân, học sinh, sinh viên, tình nguyện viên quốc tế; người mang hộ chiếu ngoại giao, công vụ và thân nhân nhập cảnh vào Việt Nam làm việc dưới 14 ngày

  1. Đăng ký cơ sở cách ly (cơ sở lưu trú được Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố thiết lập) đảm bảo an toàn phóng chống dịch đã được Sở Y tế thẩm định.
  2. Lấy mẫu xét nghiệm lần 1 trong vòng 24 giờ sau khi nhập cảnh (tại cửa khẩu hoặc cơ sở cách ly) và chỉ được phép làm việc tại địa phương sau khi có kết quả xét nghiệm lần 1 aam tính. Tiếp tục xét nghiệm 2 ngày/lần kể từ ngày lấy mẫu lần 1 cho đến khi kết thúc thời gian lưu trú tại Việt Nam hoặc khi có triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh. Trước khi rời khỏi Việt Nam 01 ngày, chuyên gia được tiếp tục xét nghiệm.
  3. Ghi lại nhật ký di chuyển trong thời gian làm việc tại Việt Nam (ngày giờ, địa điểm, thông tin người tiếp xúc) tự theo dõi sức khỏe và báo cho cán bộ y tế hằng ngày; chỉ rời khỏi nơi lưu trú khi tham gia họp, thực hiện ký kết các hợp đồng, thỏa thuận, hợp tác, đến địa điểm làm việc hoặc đi thực địa theo phương án đã được Sở Y tế thẩm định.

2

Người nhập cảnh vào Việt Nam trên 14 ngày, bao gồm người mang hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ, nhà đầu tư, lao động tay nghề cao, nhà quản lý doanh nghiệp, đối tượng theo thỏa thuận hợp tác cùng thân nhân; học sinh, sinh viên quốc tế; thân nhân nước ngoài của công dân Việt Nam nhập cảnh từ các quốc gia đã kiểm soát tốt dịch bệnh

  1. Đăng ký cơ sở cách ly (cơ sở lưu trú được BCĐ thiết lập) đảm bảo an toàn được Sở Y tế thẩm định
  2. Lấy mẫu xét nghiệm ngay khi nhập cảnh (tại cửa khẩu hoặc cơ sở cách ly). Nếu có kết quả xét nghiệm âm tính thì tiếp tục cách ly, giám sát cho đến khi có kết quả lần 2 (ngày thứ 6 kể từ khi nhập cảnh). Nếu lần 2 âm tính thì được phép tự cách ly tại nhà đến khi đủ 14 ngày theo phương án đã được thẩm định và thực hiện các biện pháo phòng chống theo hướng dẫn của bộ Y tế. Lưu ý: trong quá trình cách ly nếu có triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh phải được lấy mẫu xét nghiệm ngay.
  3. Tại nơi lưu trú: thực hiện nghiêm các biện pháp giám sát y tế, cách ly, phòng chống dịch, tránh tiếp xúc với cộng đồng và thông báo ngay cho cơ quan y tế khi có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh. Hằng ngày, lập danh sách lưu lại họ tên, số điện thoại của người tiếp xúc với người nhập cảnh (nếu có) đến thời điểm hết thời gian cách ly.
  4. Cơ quan y tế địa phương thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ 14 kể từ ngày nhập cảnh hoặc khi có triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh.