Hỗ trợ người nước ngoài nhập cảnh vào học tập, làm việc tại Đà Nẵng trong giai đoạn phòng, chống dịch COVID-19
Đăng ngày 13-10-2020 08:43

Nhằm tiếp tục duy trì các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, đồng thời triển khai các chính sách nhằm hỗ trợ các tổ chức/doanh nghiệp phục hồi sau đại dịch COVID-19, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đã ban hành Công văn số 6439/UBND-SYT ngày 28/9/2020 hướng dẫn việc nhập cảnh và cách ly y tế trong giai đoạn phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố phân công nhiệm vụ cho các sở, ngành liên quan và hướng dẫn quy trình tiếp nhận và xử lý hồ sơ mời người nhập cảnh vào học tập, làm việc tại Đà Nẵng.

Sở Ngoại vụ sẽ tiếp nhận và xử lý hồ sơ của các cơ quan, tổ chức thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, các tổ chức quốc tế tại Việt Nam, các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự có nhu cầu mời chuyên gia, nhân viên và thân nhân vào làm việc tại Đà Nẵng.

Đầu mối hỗ trợ tiếp nhận và xử lý hồ sơ thuộc thẩm quyền của Sở Ngoại vụ: Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Chuyên viên Phòng Lãnh sự - Người Việt Nam ở nước ngoài, số điện thoại: 0236.3822253/0905478654, email: hanhnth7@danang.gov.vn.

Xem nội dung chi tiết Công văn số 6439/UBND-SYT tại đây.

Việt Thư