Thông tư mới về hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và công hàm
Đăng ngày 09-10-2020 07:21

Ngày 25/9/2020, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đã ban hành Thông tư 04/2020/TT-BNG hướng dẫn việc cấp, gia hạn, hủy giá trị sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và cấp công hàm đề nghị phía nước ngoài cấp thị thực (gọi tắt là Thông tư) trên cơ sở Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam có hiệu lực từ ngày 01/7/2020.

Theo Thông tư quy định, cơ quan cấp, gia hạn, hủy giá trị sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và cấp công hàm đề nghị phía nước ngoài cấp thị thực ở trong nước bao gồm Cục Lãnh sự và Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh.

Thông tư có một số điểm mới liên quan đến văn bản điện tử và hộ chiếu có gắn chip điện tử. Cụ thể, văn bản cử đi nước ngoài, văn bản ủy quyền, văn bản giới thiệu mẫu con dấu, chữ ký và chức danh được sử dụng văn bản điện tử nhưng phải đáp ứng các quy định của pháp luật liên quan đến chữ ký số và văn bản điện tử; hướng dẫn thành phần hồ sơ, quy trình xử lý đối với việc cấp hộ chiếu có gắn chip điện tử.

Các nội dung liên quan khác, bao gồm thành phần, quy trình xử lý và tờ khai được điều chỉnh phù hợp với Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 10/11/2020.

Xem chi tiết Thông tư 04/2020/TT-BNG tại đây.

Hồng Hạnh