Thông báo về việc thay đổi địa điểm tiếp nhận hồ sơ thuộc Lĩnh vực chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự
Đăng ngày 30-09-2020 09:56

Căn cứ Quyết định số 2265/QĐ-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc công bố Bộ Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng và Công văn số 2236/LS-VP ngày 05 tháng 6 năm 2020 của Cục Lãnh sự về việc thay đổi địa điểm tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự, chứng nhận lãnh sự và chứng nhận xuất trình, Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng kính thông báo các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện thuộc thành phố Đà Nẵng, các đơn vị và tổ chức, công dân có nhu cầu đề nghị giải quyết thủ tục chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự giấy tờ, tài liệu và thủ tục chứng nhận xuất trình giấy tờ, tài liệu như sau:

1. Bắt đầu từ ngày 05/10/2020 (thứ Hai), Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng thực hiện tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự và chứng nhận xuất trình giấy tờ, tài liệu tại địa điểm sau:

                    Trung tâm Phục vụ Đối ngoại, Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng:

- Địa chỉ: 19A Lê Hồng Phong, phường Phước Ninh, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng;

- Chuyên viên tiếp nhận: Bà Phan Thị Nhật Tài;

- Điện thoại liên hệ: 0236.3822776.

2. Đối với các hồ sơ đã nộp trước ngày 05/10/2020 tại ô 21, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả tập trung thành phố, tầng 1, Trung tâm Hành chính thành phố, kính đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên hệ Trung tâm Phục vụ Đối ngoại Đà Nẵng tại địa chỉ trên để nhận kết quả.

Đính kèm Thông báo số 1644/TB-SNG ngày 30 tháng 9 năm 2020 của Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng.