Hướng dẫn hỗ trợ cho người nhập cảnh vào học tập, làm việc tại thành phố Đà Nẵng
Đăng ngày 01-10-2020 07:09

Ngày 28/9/2020, UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Công văn số 6439/UBND-SYT hướng dẫn cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu hỗ trợ cho người nhập cảnh vào học tập, làm việc tại thành phố Đà Nẵng, đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, người nước ngoài là chuyên gia, nhà đầu tư, nhà quản lý doanh nghiệp, lao động kỹ thuật cao và thân nhân, học sinh, sinh viên, tình nguyện viên quốc tế, người mang hộ chiếu ngoại giao, công vụ và thân nhân có thể xin cấp phép nhập cảnh Việt Nam thông qua một số cơ quan tại Đà Nẵng. Chi tiết vui lòng tham khảo văn bản đính kèm.

Đính kèm Công văn số 6439/UBND-VHXH ngày 28 tháng 09 năm 2020 của UBND thành phố Đà Nẵng hướng dẫn việc nhập cảnh và cách ly y tế trong giai đoạn phòng, chống dịch COVID - 19.

Quang Phúc