Thông báo lịch làm việc tiếp nhận hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Ngoại vụ trong thời gian phòng, chống dịch COVID-19
Đăng ngày 07-09-2020 13:03

Thực hiện Công văn số 5896/UBND-VHXH ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Chủ tịch UBND thành phố về việc chuyển trạng thái áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và Thông báo số 430/TB-VP ngày 07 tháng 9 năm 2020 của Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố về việc tiếp nhận hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thủ tục hành chính các cấp trong thời gian thực hiện phòng, chống dịch COVID-19, Sở Ngoại vụ kính thông báo các cơ quan, tổ chức, công dân có nhu cầu giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực của Sở Ngoại vụ như sau:

1. Sở Ngoại vụ thực hiện lịch làm việc tại quầy giao dịch số 21 của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả tập trung tại Trung tâm Hành chính thành phố vào ngày thứ Ba, ngày thứ Năm và sáng thứ Bảy hàng tuần cho đến khi có thông báo mới.

Các cơ quan, tổ chức, công dân phải đảm bảo an toàn tuyệt đối và thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 khi đến liên hệ, làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả tập trung (đo thân nhiệt, vệ sinh sát khuẩn tay, đeo khẩu trang trong suốt quá trình làm việc và giữ khoảng cách phù hợp…).

2. Khuyến khích các cơ quan, tổ chức, công dân lựa chọn cách thức đặt lịch hẹn giải quyết thủ tục hành chính trước khi đến giao dịch trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả (hướng dẫn đặt lịch hẹn tại Phụ lục I đính kèm).

3. Khuyến khích các cơ quan, tổ chức, công dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức 3, mức 4 tại Cổng dịch vụ công trực tuyến thành phố Đà Nẵng (https://dichvucong.danang.gov.vn) để thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường mạng; tăng cường sử dụng dịch vụ bưu chính công ích trong việc gửi hồ sơ và nhận kết quả thủ tục hành chính.

4. Các số điện thoại liên lạc cần thiết để các cơ quan, tổ chức, công dân liên hệ

4.1 Giám đốc Sở: ông Huỳnh Đức Trường, số điện thoại: 0905.051.333.

4.2 Tiếp nhận, theo dõi, xử lý hồ sơ trên Trang thông tin điện tử và Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Ngoại vụ: chị Dương Thị Việt Ly, chuyên viên Văn phòng Sở, số điện thoại: 0901.989.936.

4.3 Tiếp nhận, theo dõi, xử lý hồ sơ đề nghị chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự giấy tờ, tài liệu và đề nghị chứng nhận xuất trình giấy tờ, tài liệu: Anh Đặng Văn Bình, chuyên viên Trung tâm Phục vụ đối ngoại, số điện thoại: 0905.180.569.

4.4 Tiếp nhận các thông tin liên quan đến gia hạn thị thực của người nước ngoài: chị Nguyễn Thị Cẩm Tú, chuyên viên phòng Lãnh sự - Người Việt Nam ở nước ngoài, số điện thoại: 0913830038.

Đính kèm Thông báo số 1531/TB-SNG ngày 07/9/2020 của Sở Ngoại vụ.