Mời tham dự Hội nghị Hiao thương trực tuyến Việt Nam – Sơn Đông (Trung Quốc)

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam thúc đẩy xuất khẩu hàng nông sản, thủy sản và thực phẩm chế biến sang thị trường tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Cục Xúc tiến thương mại phối hợp với Ủy ban Mậu dịch Quốc tế Trung Quốc – Chi nhánh tỉnh Sơn Đông (CCPIT Sơn Đông) tổ chức Hội nghị giao thương trực tuyến cho các doanh nghiệp Việt Nam – Trung Quốc (Sơn Đông) 2020.