Hoạt động Sở Ngoại vụ

  • Học sinh thành phố Changwon, Hàn Quốc giao lưu homestay tại Đà Nẵng Đăng ngày 17-01-2018 02:20
  • Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ hằng tháng của Giám đốc Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng năm 2018 Đăng ngày 15-12-2017 01:01
  • Sở Ngoại vụ phát động chiến dịch “Nụ cười Đà Nẵng” Đăng ngày 22-10-2017 01:24
  • Các trường đại học tại Shizuoka, Nhật Bản tìm kiếm khả năng gửi thực tập sinh đến Đà Nẵng Đăng ngày 16-10-2017 01:20
  • Đại hội Chi bộ 1, Đảng bộ Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng Đăng ngày 21-06-2017 02:06
  • Gặp gỡ Trưởng các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài - Cơ hội tăng cường Ngoại giao kinh tế cho các tỉnh miền Trung Việt Nam Đăng ngày 09-06-2017 01:24
  • Đoàn cán bộ Đà Nẵng xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch tại Thái Lan và Myanmar Đăng ngày 10-04-2017 09:52
  • Hai sinh viên Đại học Kibi (Nhật Bản) hoàn thành tốt đẹp khóa thực tập tại Đà Nẵng Đăng ngày 25-03-2017 03:09
  • Tiếp tục tạo điều kiện cho lưu học sinh Lào học tập tại Đà Nẵng Đăng ngày 22-03-2017 08:16
  • Chuyên gia Nhật Bản sang làm việc tại Sở Ngoại vụ Đăng ngày 28-02-2017 08:02