Hoạt động Sở Ngoại vụ

  • Đại hội Chi bộ 1, Đảng bộ Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng Đăng ngày 21-06-2017 02:06
  • Gặp gỡ Trưởng các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài - Cơ hội tăng cường Ngoại giao kinh tế cho các tỉnh miền Trung Việt Nam Đăng ngày 09-06-2017 01:24
  • Đoàn cán bộ Đà Nẵng xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch tại Thái Lan và Myanmar Đăng ngày 10-04-2017 09:52
  • Hai sinh viên Đại học Kibi (Nhật Bản) hoàn thành tốt đẹp khóa thực tập tại Đà Nẵng Đăng ngày 25-03-2017 03:09
  • Tiếp tục tạo điều kiện cho lưu học sinh Lào học tập tại Đà Nẵng Đăng ngày 22-03-2017 08:16
  • Chuyên gia Nhật Bản sang làm việc tại Sở Ngoại vụ Đăng ngày 28-02-2017 08:02
  • Sở Ngoại vụ đạt Giải Nhất ý tưởng Cuộc thi “Công chức, viên chức, người lao động thành phố Đà Nẵng với cải cách hành chính” Đăng ngày 04-12-2016 02:35
  • Đà Nẵng hợp tác với Hàn Quốc nghiên cứu mô hình hợp tác xã và doanh nghiệp xã hội Đăng ngày 26-01-2015 16:47
  • Giới thiệu bài viết về Đà Nẵng trên tạp chí của tổ chức CityNet Đăng ngày 05-01-2015 16:48