Hoạt động Sở Ngoại vụ

  • Sôi nổi Hội thao Đoàn Khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng Đăng ngày 10-06-2020 16:18
  • Đoàn viên Công đoàn Sở Ngoại vụ tham gia hiến máu tình nguyện Đăng ngày 23-05-2020 15:32
  • Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa SCEDFA, FORCES và QTSCFA Đăng ngày 18-05-2020 15:12
  • Công đoàn Viên chức thành phố tặng giấy khen cho Công đoàn Sở Ngoại vụ có thành tích xuất sắc trong phòng chống dịch Covid-19 Đăng ngày 06-05-2020 10:30
  • Thông báo về kế hoạch xét tuyển viên chức Trung tâm Phục vụ đối ngoại trực thuộc Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng năm 2020 Đăng ngày 20-04-2020 04:01
  • Thông báo về việc tạm dừng tiếp nhận trực tiếp hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ Đăng ngày 02-04-2020 07:30
  • Cán bộ ngoại vụ Đà Nẵng cùng góp sức phòng chống dịch Covid-19 Đăng ngày 26-03-2020 07:18
  • Đại hội Chi bộ 1, Đảng bộ Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng Đăng ngày 20-03-2020 10:36
  • Công đoàn Viên chức thành phố Đà Nẵng trao tặng vật tư phòng chống dịch Covid-19 cho Công đoàn Sở Ngoại vụ Đăng ngày 19-03-2020 10:14
  • Thông báo về việc tuyển dụng công chức Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng năm 2020 Đăng ngày 14-02-2020 14:50