Hoạt động Sở Ngoại vụ

  • Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ hàng tháng của Giám đốc Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng năm 2021 Đăng ngày 25-12-2020 10:24
  • Sở Ngoại vụ với chặng đường mười năm thực hiện chương trình cải cách hành chính nhà nước Đăng ngày 20-10-2020 09:06
  • Thông báo về việc thay đổi địa điểm tiếp nhận hồ sơ thuộc Lĩnh vực chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự Đăng ngày 30-09-2020 09:56
  • Mang niềm vui Trung thu đến cho học sinh Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Giáo dục hòa nhập Đăng ngày 30-09-2020 07:07
  • Thông báo lịch làm việc tiếp nhận hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Ngoại vụ trong thời gian phòng, chống dịch COVID-19 Đăng ngày 07-09-2020 13:03
  • Thông báo về việc phổ biến Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng Đăng ngày 14-08-2020 08:19
  • Thông báo tạm dừng tiếp nhận trực tiếp hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Ngoại vụ trong thời gian thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 Đăng ngày 30-07-2020 10:00
  • Thông báo về việc lịch làm việc tiếp nhận hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Ngoại vụ trong thời gian phòng, chống dịch COVID-19 Đăng ngày 28-07-2020 09:30
  • Thông báo về kết quả điểm phỏng vấn xét tuyển viên chức Trung tâm Phục vụ đối ngoại trực thuộc Sở Ngoại vụ năm 2020 Đăng ngày 10-07-2020 08:02
  • Thành lập Trung tâm Phát triển hợp tác quốc tế thành phố Đà Nẵng Đăng ngày 01-07-2020 10:31