Đối ngoại Đà Nẵng

  • Người phiên dịch và bộ quần áo bảo hộ Đăng ngày 29-08-2020 07:21
  • Coca-Cola Việt Nam tiếp tục tài trợ nước uống sạch cho các trường THCS tại Đà Nẵng Đăng ngày 27-08-2020 02:41
  • Đà Nẵng tham gia hội nghị thượng đỉnh các thị trưởng thành phố thông minh trực tuyến trong bối cảnh cách ly xã hội vì đại dịch COVID–19 Đăng ngày 20-08-2020 14:35
  • Thông báo về việc xét nghiệm COVID-19 cho người nước ngoài trên địa bàn thành phố Đăng ngày 03-08-2020 01:18
  • Quy định mới về việc quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại tại Việt Nam Đăng ngày 28-07-2020 02:51
  • Sôi nổi chuỗi sự kiện văn hóa Ấn Độ tại Đà Nẵng Đăng ngày 24-07-2020 14:26
  • Chào đón mùa hè rực rỡ với hoạt động “Đồng diễn Yoga” Đăng ngày 22-07-2020 02:43
  • Đà Nẵng tăng cường hợp tác và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài giai đoạn 2020 – 2025 Đăng ngày 20-07-2020 01:03
  • Global Foundation for Children without Hearing Loss chấm dứt hoạt động tại Việt Nam Đăng ngày 20-07-2020 01:01
  • Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc tại Đà Nẵng chính thức tiếp nhận hồ sơ Đăng ngày 17-07-2020 03:23