Đối ngoại Đà Nẵng

  • Nhật Bản hỗ trợ Đà Nẵng nâng cao chuỗi giá trị thủy sản Đăng ngày 20-02-2020 09:34
  • Họp mặt kiều bào Xuân Canh Tý 2020 Đăng ngày 17-01-2020 14:50
  • Xúc tiến đầu tư từ các doanh nghiệp Nhật Bản tại Bangkok, Thái Lan Đăng ngày 15-01-2020 08:31
  • Giao lưu học sinh Hàn Quốc và Đà Nẵng Đăng ngày 15-01-2020 08:02
  • Nhiều tiềm năng hợp tác giữa thành phố Đà Nẵng và tỉnh Shiga Đăng ngày 13-01-2020 08:29
  • Tăng cường hợp tác địa phương giữa Việt Nam và Nhật Bản Đăng ngày 13-01-2020 08:26
  • Hội trường hữu nghị Battambang – Đà Nẵng chính thức khánh thành và đưa vào sử dụng, khẳng định mối quan hệ hợp tác hữu nghị bền chặt giữa hai địa phương Đăng ngày 24-12-2019 14:33
  • Tân Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại Đà Nẵng chào xã giao lãnh đạo thành phố Đăng ngày 16-12-2019 14:22
  • Tân Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại Đà Nẵng trao Giấy Chấp nhận lãnh sự Đăng ngày 16-12-2019 14:18
  • Diễn đàn Biển ASEAN lần thứ 9 và Diễn đàn Biển ASEAN mở rộng lần thứ 7 tổ chức tại Đà Nẵng Đăng ngày 13-12-2019 02:56