Đối ngoại Đà Nẵng

  • Đào tạo tiếng Nhật cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn Đăng ngày 02-12-2021 01:50
  • Lãnh đạo Đà Nẵng dự các hoạt động cùng đoàn cấp cao tại Nhật Bản Đăng ngày 26-11-2021 10:00
  • Hội nghị “Gặp gỡ châu Âu 2021: Đối tác Việt Nam - EU hậu covid-19” và công bố sách trắng EuroCham 2021 Đăng ngày 26-11-2021 09:55
  • Thành phố Đà Nẵng kết nối đầu tư với tỉnh Tochigi, Nhật Bản Đăng ngày 24-11-2021 16:07
  • JICA tiếp tục hỗ trợ quản lý chất thải rắn đô thị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng Đăng ngày 24-11-2021 16:00
  • Gặp gỡ Hoa Kỳ: Chung tay hợp tác tái mở cửa, phục hồi và phát triển khu vực kinh tế phía Nam Đăng ngày 24-11-2021 15:58
  • Đà Nẵng tham dự Hội thảo các thành phố hữu nghị Daegu 2021 Đăng ngày 24-11-2021 10:41
  • Kêu gọi doanh nghiệp tỉnh Tochigi (Nhật Bản) đầu tư vào Đà Nẵng Đăng ngày 24-11-2021 10:31
  • Rà soát tình hình triển khai Thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp, an toàn và trật tự Đăng ngày 23-11-2021 16:07
  • Tăng cường công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới Đăng ngày 22-11-2021 03:31