Đối ngoại Đà Nẵng

  • UNICEF Việt Nam và thành phố Đà Nẵng tiếp tục hợp tác trong công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em Đăng ngày 12-05-2022 03:09
  • Đại sứ Philippines tại Việt Nam thăm, làm việc tại Đà Nẵng Đăng ngày 25-04-2022 15:03
  • Thành phố Đà Nẵng làm việc với các doanh nghiệp Hoa Kỳ đầu tư tại Đà Nẵng Đăng ngày 25-04-2022 15:01
  • Đà Nẵng tăng cường hợp tác với Hoa Kỳ Đăng ngày 25-04-2022 08:24
  • Triển lãm Thực phẩm và Đồ uống Hoa Kỳ tại Đà Nẵng Đăng ngày 25-04-2022 08:15
  • Tổ chức Siloam Christian Ministries tiếp tục hỗ trợ cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tại Đà Nẵng. Đăng ngày 20-04-2022 07:59
  • Đà Nẵng tham dự Hội nghị lãnh đạo các cơ quan Ngoại vụ địa phương Đăng ngày 18-04-2022 15:04
  • Thăm và chúc Tết Cổ truyền Bunpimay Lào 2022 Đăng ngày 18-04-2022 07:23
  • Đoàn lãnh đạo cấp cao thành phố Đà Nẵng chúc mừng Tết Cổ truyền Bunpimay - Lào 2022 Đăng ngày 18-04-2022 07:21
  • Gần 20 tỉ đồng hỗ trợ xóa bỏ các hình thức lao động trẻ em trong môi trường làm việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng Đăng ngày 16-04-2022 14:58