Chuyển đổi số

  • Hội thảo quốc tế “Đô thị thông minh: Kinh nghiệm của một số nước Tây, Bắc Âu và tầm nhìn Đà Nẵng” Đăng ngày 23-05-2022 02:05
  • Ngoại giao kinh tế góp phần thu hút đầu tư nước ngoài vào Đà Nẵng Đăng ngày 08-03-2022 02:38
  • Đà Nẵng hợp tác với Bộ Đất đai - Hạ tầng - Giao thông và Du lịch Nhật Bản trong xây dựng thành phố thông minh Đăng ngày 03-03-2022 08:36
  • Đà Nẵng tăng cường hợp tác với Nhật Bản về thành phố thông minh Đăng ngày 20-01-2022 10:00
  • Đại sứ công nghệ: Nét mới của ngoại giao trong thời đại số Đăng ngày 30-12-2021 07:51
  • Thành phố Đà Nẵng kết nối đầu tư với tỉnh Tochigi, Nhật Bản Đăng ngày 24-11-2021 16:07
  • Cơ hội hợp tác logistisc Việt Nam – Hà Lan Đăng ngày 29-10-2021 09:17
  • Hội thảo trực tuyến “Kết nối Đầu tư Việt Nam – Nhật Bản” Đăng ngày 23-09-2021 15:16
  • Thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Đà Nẵng và Sakai, Nhật Bản Đăng ngày 25-08-2021 06:36