Chuyển đổi số

  • Ngoại giao kinh tế góp phần thu hút đầu tư nước ngoài vào Đà Nẵng Đăng ngày 08-03-2022 02:38
  • Đà Nẵng hợp tác với Bộ Đất đai - Hạ tầng - Giao thông và Du lịch Nhật Bản trong xây dựng thành phố thông minh Đăng ngày 03-03-2022 08:36
  • Đà Nẵng tăng cường hợp tác với Nhật Bản về thành phố thông minh Đăng ngày 20-01-2022 10:00
  • Đại sứ công nghệ: Nét mới của ngoại giao trong thời đại số Đăng ngày 30-12-2021 07:51
  • Thành phố Đà Nẵng kết nối đầu tư với tỉnh Tochigi, Nhật Bản Đăng ngày 24-11-2021 16:07
  • Cơ hội hợp tác logistisc Việt Nam – Hà Lan Đăng ngày 29-10-2021 09:17
  • Hội thảo trực tuyến “Kết nối Đầu tư Việt Nam – Nhật Bản” Đăng ngày 23-09-2021 15:16
  • Thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Đà Nẵng và Sakai, Nhật Bản Đăng ngày 25-08-2021 06:36
  • Tiếp tục tìm kiếm cơ hội mới, thúc đẩy hợp tác đầu tư, sản xuất công nghiệp công nghệ cao, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo với Ấn Độ Đăng ngày 19-08-2021 14:55