Đà Nẵng phát động Giải báo chí 2017 về thành phố môi trường, thành phố 4 an và APEC

        Xem với cỡ chữ    

Vừa qua, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng đã phát động Giải báo chí 2017 gồm: Giải báo chí tuyên truyền chủ đề: “Đà Nẵng - Thành phố môi trường”; Cuộc bình chọn tác phẩm báo chí tiêu biểu chủ đề: “Đà Nẵng - Thành phố 4 an”; và Cuộc bình chọn tác phẩm báo chí thông tin đối ngoại tiêu biểu chủ đề “APEC - Đà Nẵng 2017”.

 

Thông qua việc phát động Giải báo chí 2017, Ban Tổ chức mong muốn nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền về các chủ trương, chủ điểm của thành phố trong năm 2017 gồm: tuyên truyền về môi trường nói chung và chủ đề "Đà Nẵng - Thành phố môi trường" trên báo chí nói riêng; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ của các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức, đoàn thể chính trị - xã hội, các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh và nhân dân trên địa bàn thành phố về công tác phòng ngừa và đấu tranh đẩy lùi tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự (ANTT), đảm bảo an toàn giao thông (ATGT), vệ sinh an toàn thực phẩm (ATTP), tiếp tục nâng cao chất lượng an sinh xã hội (ASXH) trong thực hiện xây dựng "thành phố 4 an". Đặc biệt, năm nay, sự kiện Tuần lễ Cấp cao APEC năm 2017 được diễn ra tại thành phố Đà Nẵng. Đây là niềm vinh dự lớn của thành phố trong quá trình hội nhập và phát triển. Vì thế, cuộc bình chọn tác phẩm báo chí thông tin đối ngoại tiêu biểu chủ đề "APEC - Đà Nẵng 2017" nhằm góp phần nâng cao hình ảnh, vị thế quốc tế của Việt Nam và thành phố Đà Nẵng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai sự kiện Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 tại Đà Nẵng và các sự kiện quan trọng của thành phố.

 

Giải báo chí 2017 cũng là hoạt động nhằm ghi nhận, cổ vũ và động viên các cơ quan báo chí tham gia tuyên truyền về các chủ trương và chủ điểm của thành phố năm nay.

 

Cơ cấu giải thưởng

 

Với tổng trị giá các giải thưởng lên đến 200 triệu đồng cho 02 nhóm tác phẩm (nhóm tác phẩm truyền hình và nhóm tác phẩm trên báo in, báo điện tử, báo nói); các tác phẩm tuyên truyền về các chủ đề nêu trên thuộc tất cả các thể loại báo chí đã được đăng tải trên các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương trong năm 2017 đều có thể tham gia. Cụ thể:

 

1. Giải báo chí tuyên truyền chủ đề: "Đà Nẵng - Thành phố môi trường" năm 2017

 

- Cơ cấu giải thưởng hơn 70 triệu đồng cho 02 nhóm tác phẩm (nhóm tác phẩm truyền hình và nhóm tác phẩm trên báo in, báo điện tử, báo nói); các tác phẩm dự thi thuộc tất cả các thể loại báo chí đã được đăng tải trên các cơ quan báo chí kể từ ngày 01/01/2017 đến hết ngày 30/10/2017.

 

- Thể lệ Giải được đăng tải trên Trang thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông (http://www.tttt.danang.gov.vn); Trang Thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường (http://www.tnmt.danang.gov.vn); Trang thông tin điện tử Chi cục Bảo vệ môi trường Đà Nẵng   (http://www.ccbvmt.danang.gov.vn). Các bài viết dự thi sẽ được đăng tải trên Tạp chí điện tử Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng (http://www.ictdanang.vn).

 

2. Cuộc bình chọn tác phẩm báo chí tiêu biểu chủ đề: "Đà Nẵng - Thành phố 4 an"

 

- Cơ cấu giải thưởng lên đến 92 triệu đồng cho 02 nhóm tác phẩm (nhóm tác phẩm truyền hình và nhóm tác phẩm trên báo in, báo điện tử, báo nói), các tác phẩm dự thi thuộc tất cả các thể loại báo chí đã được đăng tải trên các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương kể từ ngày 01/01/2017 đến hết ngày 31/10/2017.

 

- Thể lệ bình chọn được đăng tải trên Trang thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông (http://www.tttt.danang.gov.vn); Trang Thông tin điện tử Sở Giao thông Vận tải (sgtvt.danang.gov.vn); Trang thông tin điện tử Sở Y tế (soyte.danang.gov.vn); Trang thông tin điện tử Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (ldtbxh.danang.gov.vn); Trang thông tin điện tử Sở Công Thương (socongthuong.danang.gov.vn); Trang thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (www.snnptnt.danang.gov.vn); Trang thông tin điện tử Công an thành phố Đà Nẵng (catp.danang.gov.vn); Tạp chí điện tử Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng (ictdanang.vn). Các bài viết dự thi sẽ được đăng tải trên Tạp chí điện tử Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng (http://www.ictdanang.vn).

 

3. Cuộc bình chọn tác phẩm báo chí thông tin đối ngoại tiêu biểu về chủ đề "APEC - Đà Nẵng 2017"

 

- Cơ cấu giải thưởng gần 30 triệu đồng cho 02 nhóm tác phẩm (nhóm tác phẩm truyền hình và nhóm tác phẩm trên báo in, báo điện tử, báo nói); các tác phẩm tuyên truyền về chủ đề "APEC - Đà Nẵng 2017" thuộc tất cả các thể loại báo chí đã được đăng tải trên các cơ quan báo chí kể từ ngày 01/01/2017 đến hết ngày 15/11/2017 đều có thể tham gia.

 

- Thể lệ bình chọn được đăng tải trên Trang thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông (tttt.danang.gov.vn); Cổng thông tin điện tử thành phố (danang.gov.vn); Tạp chí điện tử Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng (ictdanang.vn).

 

Thời gian nhận bài dự thi

 

1. Giải báo chí tuyên truyền chủ đề: "Đà Nẵng - Thành phố môi trường": Chính thức nhận bài dự thi kể từ 9 giờ 00 phút ngày 28/4/2017 đến 17 giờ 30 phút ngày 30/10/2017.

 

2. Cuộc bình chọn tác phẩm báo chí tiêu biểu chủ đề: "Đà Nẵng - Thành phố 4 an": Chính thức nhận bài dự thi kể từ 9 giờ 00 phút ngày 28/4/2017 đến 17 giờ 30 phút ngày 31/10/2017.

 

3. Cuộc bình chọn tác phẩm báo chí thông tin đối ngoại tiêu biểu về chủ đề "APEC - Đà Nẵng 2017": Chính thức nhận bài dự thi kể từ 9 giờ 00 phút ngày 28/4/2017 đến 17 giờ 30 phút ngày 15/11/2017.

 

Bài dự thi xin gởi về địa chỉ: Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản, Sở Thông tin và Truyền thông, Tầng 24, Trung tâm Hành chính Đà Nẵng, số 24 Trần Phú, Đà Nẵng. Điện thoại 02363.849.989 - Email: ttbcxb@danang.gov.vn.

 

Các tác phẩm dự thi gởi trực tiếp, qua bưu điện hoặc email xin ghi rõ ngoài phong bì hoặc tiêu đề email:

 

- Tham gia Giải báo chí tuyên truyền về chủ đề: "Đà Nẵng - Thành phố môi trường" năm 2017.

 

- Tham gia Bình chọn tác phẩm báo chí tiêu biểu về chủ đề: "Đà Nẵng - Thành phố 4 an" năm 2017.

 

- Tham gia Bình chọn tác phẩm báo chí tuyên truyền về chủ đề: "APEC - Đà Nẵng 2017".

 

Lưu ý

 

Theo quy chế của Giải báo chí 2017, tác phẩm tham gia phải là tác phẩm báo chí. Vì vậy, các tác giả, nhóm tác giả có thể gửi bài viết trực tiếp cho Ban Tổ chức để Ban Tổ chức xem xét đăng tải trên Tạp chí điện tử Thông tin và Truyền thông (www.ictdanang.vn) nhằm đáp ứng điều kiện tham gia Giải

 

(Gửi kèm đường dẫn Quy chế Giải Báo chí 2017 gồm: 

+ Quy chế Giải báo chí tuyên truyền chủ đề: "Đà Nẵng - Thành phố môi trường"

+ Quy chế bình chọn tác phẩm báo chí tiêu biểu chủ đề: "Đà Nẵng - Thành phố 4 an"

+ Quy chế bình chọn tác phẩm báo chí thông tin đối ngoại tiêu biểu về chủ đề "APEC - Đà Nẵng 2017"

 

Thông tin chi tiết xin liên hệ:

 

Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản

 

Sở Thông tin và Truyền thông

Tầng 24, Tòa nhà Trung tâm Hành chính thành phố

- Số 24 Trần Phú, Đà Nẵng

ĐT: 0236.3849.989

Email: ttbcxb@danang.gov.vn

Website: www.stttt.danang.gov.vn

 

Phương Thảo (tổng hợp)

Cập nhật ngày: 16-05-2017
In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác

Thủ tục đề nghị cấp thị thực Đức của người mang hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ

Khuyến cáo việc sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ được gia hạn khi đi các nước Trung Đông Châu Phi

Hỗ trợ quảng bá Triển lãm nghệ thuật cảnh quan mây pha lê La Pán Tẩn, tỉnh Yên Bái 2018

Thông tin về buổi Gặp gỡ doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc

Chỉ thị về tăng cường quản lý các hoạt động liên quan đến Bitcoin và các loại tiền ảo tương tự khác

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt (968 - 2018)

Thông báo chương trình đào tạo của Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực Seoul (Hàn Quốc) dành cho cán bộ thành phố
 
0 5 7 8 2 5 6 1