Thông báo triệu tập thí sinh tham gia phỏng vấn xét tuyển viên chức Văn phòng Đại diện thành phố Đà Nẵng tại Tokyo (Nhật Bản) năm 2019

        Xem với cỡ chữ    

Thực hiện Quyết định số 694/QĐ-SNV ngày 30 tháng 7 năm 2019 của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt Kế hoạch xét tuyển viên chức Văn phòng đại diện thành phố Đà Nẵng tại Tokyo (Nhật Bản) trực thuộc Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng năm 2019, Sở Ngoại vụ thông báo triệu tập thí sinh tham gia phỏng vấn xét tuyển viên chức Văn phòng Đại diện thành phố Đà Nẵng tại Tokyo (Nhật Bản), cụ thể như sau:

 

 

1. Danh sách thí sinh được triệu tập (đính kèm Thông báo)

 

2. Hình thức xét tuyển: phỏng vấn.

 

3. Thời gian phỏng vấn

 

Trong 02 ngày từ ngày 10 đến ngày 11 tháng 10 năm 2019 (thời gian phỏng vấn cụ thể của từng vị trí sẽ thông báo sau).

 

4. Địa điểm

 

Phòng họp Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng, tầng 25, Trung tâm Hành chính Đà Nẵng, số 24, đường Trần Phú, thành phố Đà Nẵng

 

Hội đồng Xét tuyển viên chức Văn phòng Đại diện thành phố Đà Nẵng tại Tokyo (Nhật Bản) năm 2019 tổ chức phỏng vấn thí sinh theo nội dung tài liệu ôn tập đã được thông báo tại Thông báo số 01/TB-HĐXTVC ngày 25 tháng 9 năm 2019 của Hội đồng xét tuyển viên chức Văn phòng Đại diện thành phố Đà Nẵng tại Tokyo (Nhật Bản).

 

Thí sinh dự phỏng vấn mang theo giấy chứng minh nhân dân.

 

Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng thông báo để thí sinh biết và thực hiện./.

Cập nhật ngày: 25-09-2019
In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác

Thông báo Kết quả xét tuyển viên chức Văn phòng Đại diện thành phố Đà Nẵng tại Tokyo (Nhật Bản) năm 2019

Quyết định số 280/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 - 2030

Thông báo lịch phỏng vấn xét tuyển viên chức Văn phòng Đại diện thành phố Đà Nẵng tại Tokyo (Nhật Bản) năm 2019 Thông báo lịch phỏng vấn xét tuyển viên chức Văn phòng Đại diện thành phố Đà Nẵng tại Tokyo (Nhật Bản) năm 2019

Thông báo về tài liệu ôn tập đối với người dự xét tuyển viên chức Văn phòng Đại diện thành phố Đà Nẵng tại Tokyo (Nhật Bản) năm 2019

Thông báo triệu tập thí sinh tham gia phỏng vấn xét tuyển viên chức Văn phòng Đại diện thành phố Đà Nẵng tại Tokyo (Nhật Bản) năm 2019

Cơ hội ứng tuyển học bổng toàn phần Chính phủ Nhật Bản JDS năm 2020-2022

Thông báo tuyển dụng viên chức Văn phòng đại diện thành phố Đà Nẵng tại Tokyo (Nhật Bản)
 
0 6 5 0 1 5 2 4