Hơn 34 tỉ đồng góp phần thực hiện Đề án “Xây dựng Đà Nẵng - Thành phố môi trường”
Đăng ngày 29-06-2022 08:34

Chiều ngày 28/6/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các quận: Thanh Khê, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng và tổ chức International Development Enterprises (iDE) – tổ chức phi chính phủ của Hoa Kỳ - ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác triển khai dự án Xây dựng một nền kinh tế tuần hoàn bền vững cho rác thải nhựa tại Việt Nam (gọi tắt là dự án DMDP) do Cơ quan Phát triển Đan Mạch (DANIDA) tài trợ (thông qua tổ chức iDE) với tổng kinh phí 34,57 tỷ đồng.

Dự án hướng đến mục tiêu: tăng 25% lợi nhuận cho các thành phần kinh tế tham gia chính thức và phi chính thức trong hệ sinh thái rác thải nhựa ở địa bàn dự án; thu gom, xử lý và tiêu thụ 3.500 tấn rác thải nhựa; nâng tỷ lệ thu hồi nhựa từ các loại rác thải nhựa ở địa bàn dự án lên 35% ; tăng giá trị đầu tư vào nền kinh tế rác thải nhựa trong địa bàn dự án.

Dự án đã được UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định số 392/QĐ-UBND ngày 28/01/2022. Theo đó, một số hoạt động của dự án đã triển khai như nghiên cứu đầu kỳ cho dự án, xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý rác thải nhựa, nghiên cứu chuỗi giá trị rác thải nhựa, phát triển và thí điểm mô hình Điểm phân loại rác.

Việt Thư