Hội thảo khởi động dự án "Phòng chống các hình thức lao động trẻ em trong môi trường nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, bao gồm bóc lột tình dục trẻ em trên môi trường mạng và vi phạm các điều kiện lao động tối thiểu"
Đăng ngày 24-06-2022 08:46

Sáng ngày 22/6/2022, Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố phối hợp với tổ chức World Vision International tại Việt Nam (WVI/VN) tổ chức Hội thảo khởi động dự án "Phòng chống các hình thức lao động trẻ em trong môi trường nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, bao gồm bóc lột tình dục trẻ em trên môi trường mạng và vi phạm các điều kiện lao động tối thiểu" do tổ chức WVI/VN tài trợ từ nguồn viện trợ của Bộ Lao động Hoa Kỳ. Hội thảo có sự tham dự của ông Lê Văn Minh, Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, bà Nguyễn Thúy Anh, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND 03 quận tham gia dự án. Về phía nhà tài trợ, có bà Thân Thị Hà, Giám đốc Vận hành tổ chức WVI/VN, ông Ngô Công Thành, Giám đốc Chương trình khu vực miền Trung – Tây Nguyên, tổ chức WVI/VN.

Theo báo cáo tại Hội thảo, có hơn 1.031.000 trẻ em trong độ tuổi từ 5-17 là lao động trẻ em, trong đó, 20,1% trẻ em làm việc hơn 40 giờ/ tuần và gần 50,6% trẻ em làm việc trong môi trường nặng nhọc, nguy hiểm, độc hại. Tại Đà Nẵng, toàn thành phố có khoảng 10.600 trẻ em có nguy cơ tham gia lao động (gồm trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; trẻ em mồ côi cả cha và mẹ; trẻ em không nơi nương tựa, trẻ em sống trong các gia đình có vấn đề xã hội). Đại dịch COVID-19 đã tác động và gây thiệt hại rất lớn đến nền kinh tế của thành phố Đà Nẵng, nhiều doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh phải đóng cửa, các hình thức lao động phi chính thức bị ảnh hưởng dẫn đến nhiều gia đình mất việc làm, không có thu nhập, cuộc sống gặp nhiều khó khăn dẫn đến nguy cơ gia tăng số trẻ em tham gia lao động để có thêm thu nhập giúp đỡ gia đình. Điều này, đặt ra thách thức mới cho chính quyền thành phố Đà Nẵng.

Trong tình hình đó, Dự án "Phòng chống các hình thức lao động trẻ em trong môi trường nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, bao gồm bóc lột tình dục trẻ em trên môi trường mạng và vi phạm các điều kiện lao động tối thiểu" với mục tiêu tăng cường năng lực cho chính quyền thành phố Đà Nẵng trong việc xử lý và ngăn ngừa các hình thức lao động trẻ em trong môi trường nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và vi phạm các điều kiện lao động tối thiểu, được thực hiện tại 03 quận: Sơn Trà, Hải Châu và Liên Chiểu với tổng kinh phí 851.859 USD, tập trung thực hiện 05 hợp phần: nâng cao nhận thức, nâng cao năng lực, can thiệp tại cộng đồng, tăng cường quan hệ đối tác và tăng cường hệ thống bảo vệ trẻ em (Quyết định số 1012/QĐ-UBND ngày 15/4/2022 của UBND thành phố).

Việt Thư