Lễ Công bố kết quả hưởng lợi các chương trình nhân đạo do tổ chức Children Of Vietnam tài trợ
Đăng ngày 17-01-2022 16:15

Ngày 14/01/2022, tổ chức Children Of Vietnam (COV) phối hợp với UBND huyện Hòa Vang và Sở Ngoại vụ tổ chức Lễ Công bố kết quả đối tượng hưởng lợi từ các chương trình do tổ chức COV tài trợ. Tham dự Lễ Công bố có ông Phan Văn Tôn, Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang, bà Nguyễn Thúy Anh, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ và bà Lương Thị Hương, Giám đốc Quốc gia tổ chức COV.

Tại buổi lễ công bố lần này (đợt 1), 100 trẻ em khuyết tật và phụ nữ đơn thân tại 03 xã: Hòa Phong, Hòa Phước và Hòa Châu đã được trao các gói hỗ trợ toàn diện theo Chương trình Hệ thống chăm sóc hy vọng cho trẻ khuyết tật và Chương trình Nâng cao năng lực cho phụ nữ đơn thân. Theo đó, các em khuyết tật được hỗ trợ chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng, học bổng giáo dục hòa nhập và chuyên biệt, cải thiện môi trường sống; phụ nữ đơn thân được hỗ trợ các phương tiện sinh kế để phát triển kinh tế gia đình, con của họ được hỗ trợ về y tế, giáo dục để phát triển toàn diện.

Chương trình Hệ thống Chăm sóc hy vọng cho trẻ khuyết tật và Chương trình Nâng cao năng lực cho phụ nữ đơn thân đã được UBND thành phố phê duyệt lần lượt tại Quyết định số 3936/QĐ-UBND ngày 08/12/2021 và Quyết định số 3935/QĐ-UBND ngày 08/12/2021.

Việt Thư