Hội nghị tập huấn công tác ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế năm 2021
Đăng ngày 20-10-2021 08:13

Ngày 19/10/2021, Bộ Ngoại giao đã chủ trì tổ chức Hội nghị tập huấn công tác ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế năm 2021. Hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tuyến với sự tham dự của hơn 300 đại biểu đến từ các Bộ, Ban, ngành, địa phương trong cả nước, trong đó có Đà Nẵng.

Ảnh: Khai mạc Hội nghị tập huấn công tác ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Hiệu bày tỏ việc ký kết, thực hiện các cam kết, thỏa thuận quốc tế ngày càng đóng vai trò quan trọng, giúp nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới; giúp bảo đảm môi trường hòa bình, ổn định, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, tổ chức, công dân Việt Nam, đóng góp tích cực cho việc hoàn thiện hệ thống pháp luật, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Trong năm 2020-2021, Bộ Ngoại giao đã hoàn thành việc xây dựng, trình Quốc hội thông qua Luật Thỏa thuận quốc tế và trình Chính phủ ban hành 02 Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thỏa thuận quốc tế, gồm Nghị định số 64/2021/NĐ-CP về ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế nhân danh tổng cục, cục thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ; cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh; UBND cấp huyện; UBND cấp xã ở khu vực biên giới; cơ quan cấp tỉnh của tổ chức và Nghị định số 65/2021/NĐ-CP về quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước đảm bảo cho công tác điều ước quốc tế và công tác thỏa thuận quốc tế. Luật Thỏa thuận quốc tế và 02 Nghị định này đều đã chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2021, góp phần hoàn thiện quy định pháp luật về công tác ký kết và thực hiện các văn bản hợp tác quốc tế, bảo đảm sự thống nhất của hệ thống pháp luật, qua đó thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng và quy định tại Điều 12 Hiến pháp năm 2013 về hội nhập quốc tế, đáp ứng nhu cầu ký kết thỏa thuận quốc tế của các cơ quan, tổ chức trong cả nước, góp phần quan trọng vào việc mở rộng, tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam với các nước, các tổ chức quốc tế, phục vụ tích cực cho công cuộc hội nhập quốc tế, tranh thủ ngoại lực để phát triển đất nước.

Hội nghị tập huấn lần này tập trung vào việc phổ biến, quán triệt, thảo luận nội dung của Luật Thỏa thuận quốc tế và hai Nghị định có liên quan trực tiếp, nhất là những điểm mới so với quy định của Pháp lệnh ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế năm 2007, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, kỹ năng trong công tác thỏa thuận quốc tế.

Kết thúc Hội nghị, các đại biểu tham dự tập huấn đánh giá cao những nội dung được chia sẻ, bày tỏ mong muốn Bộ Ngoại giao tổ chức nhiều Hội nghị, hội thảo tập huấn chuyên sâu về các quy định mới, chính sách mới liên quan đến công tác ký kết thỏa thuận quốc tế trong thời gian đến./.

Diệu Hằng