Triển khai dự án Phong trào không rác tại Việt Nam thông qua các tỉnh, thành phố ven biển tại thành phố Đà Nẵng
Đăng ngày 06-10-2021 07:50

Ngày 29/9/2021, UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 3078/QĐ-UBND phê duyệt dự án Phong trào không rác tại Việt Nam thông qua các tỉnh, thành phố ven biển do Liên minh toàn cầu các giải pháp thay thế đốt rác (GAIA), Philippines tài trợ, đơn vị thực hiện là Trung tâm Nghiên cứu xây dựng năng lực thích ứng thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Đà Nẵng.

Dự án tập trung thực hiện các hoạt động: thành lập các câu lạc bộ môi trường, tổ chức truyền thông, tập huấn nâng cao nhận thức về rác thải và kiểm soát rác thải trong trường học cho học sinh, giáo viên của trường Tiểu học Hòa Phú, huyện Hòa Vang. Tổng kinh phí dự án là 182 triệu đồng, thực hiện từ tháng 9/2021 đến tháng 3/2022.

Dự án hướng đến mục tiêu giảm 50% lượng rác thải nhựa tại trường Tiểu học Hòa Phú, góp phần vận động giảm sản phẩm nhựa dùng một lần để đựng thức ăn, đồ uống.

Việt Thư