Thông báo về việc tạm dừng tiếp nhận và trả kết quả trực tiếp hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Ngoại vụ
Đăng ngày 13-07-2021 15:41

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố về việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, Sở Ngoại vụ kính thông báo đến các cơ quan, tổ chức, công dân có nhu cầu giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực của Sở Ngoại vụ như sau:

1. Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Ngoại vụ tạm dừng việc tiếp nhận và trả kết quả trực tiếp hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan, tổ chức, công dân kể từ ngày 13/7/2021 (thứ Ba) cho đến khi có thông báo mới.

2. Các cơ quan, tổ chức, công dân thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến đối với tất cả các thủ tục hành chính của Sở Ngoại vụ tại Cổng dịch vụ công trực tuyến thành phố Đà Nẵng (https://dichvucong.danang.gov.vn).

Hướng dẫn đăng ký tài khoản, nộp hồ sơ trực tuyến và tra cứu tình hình xử lý hồ sơ được đăng tải tại trang thông tin điện tử chuyên ngành của Sở Ngoại vụ (https://fad.danang.gov.vn).

3. Sở Ngoại vụ khuyến khích các cơ quan, tổ chức, công dân lựa chọn cách thức trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích để nhận kết quả tại nhà.

4. Sở Ngoại vụ công bố số điện thoại của lãnh đạo Sở, bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính như sau:

- Giám đốc Sở: ông Huỳnh Đức Trường, số điện thoại: 0905.051.333.

- Tiếp nhận, theo dõi, xử lý hồ sơ trên Trang thông tin điện tử và tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Ngoại vụ: chị Dương Thị Việt Ly, chuyên viên Văn phòng Sở, số điện thoại: 0901.989.936.

Đính kèm Thông báo số 1137/TB-SNG ngày 13/7/2021 của Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng./.

 

Các tin khác