Tổng điều tra kinh tế năm 2021 giai đoạn 2
Đăng ngày 29-06-2021 09:17

Từ ngày 01/7/2021 đến ngày 31/7/2021, Tổng cục Thống kê tiến hành Tổng điều tra kinh tế năm 2021 giai đoạn 2 trên phạm vi cả nước.

Đây là cuộc tổng điều tra được thực hiên theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ nhằm thu thập thông tin cơ bản về các cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, đáp ứng yêu cầu quản lý của Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành Trung ương.

Kết quả chính thức của tổng điều tra sẽ được công bố vào tháng 02/2022.

Để biết thêm thông tin về Tổng điều tra kinh tế năm 2021 giai đoạn 2, vui lòng truy cập địa chỉ http://tongdieutrakinhte2021.gso.gov.vn/

Thùy Linh