Đà Nẵng - Boras (Thụy Điển) thực hiện dự án “Giáo dục khoa học vì sự phát triển bền vững tại Đà Nẵng”
Đăng ngày 24-06-2020 14:29

Dự án được Trung tâm quốc tế về Dân chủ địa phương Thụy Điển (ICLD) đồng ý tài trợ với tổng giá trị lên đến 1.500.000 SEK (tương ứng hơn 3,7 tỷ đồng), và sẽ được thành phố Đà Nẵng và thành phố Boras (Thụy Điển) hợp tác triển khai từ năm 2020 đến 2022.

Dự án nhằm mục đích hỗ trợ thành phố Đà Nẵng chuyển giao và thiết lập mô hình hợp tác ba bên (chính quyền - doanh nghiệp - trường học) nhằm thực hiện mục tiêu phát triển bền vững tương tự như tại Trung tâm khoa học NAVET (Boras, Thụy Điển), từ đó xây dựng một trung tâm khoa học - công nghệ dành cho thanh thiếu niên, lồng ghép các hoạt động ươm tạo và đổi mới sáng tạo để đẩy mạnh phong trào học sinh, sinh viên nghiên cứu khoa học và khởi nghiệp, hướng đến phát triển bền vững trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Trung tâm khoa học Navet tại thành phố Boras (Thụy Điển)

Dịch Covid-19 đã ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án do hai thành phố không thể thực hiện các chuyến trao đổi đoàn học tập kinh nghiệm. Để tiếp tục thực hiện dự án trong tình hình mới, ngày 29-5-2020, hai thành phố đã tổ chức cuộc họp trực tuyến nhằm thảo luận, xác định khung dự án, các hoạt động và mục tiêu dự án trong thời gian tới. Việc tổ chức họp trực tuyến không chỉ nhằm tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai thành phố và thực hiện dự án mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, hữu nghị, hợp tác, chủ động thích ứng, đổi mới sáng tạo ứng với các mục tiêu phát triển bền vững mà dự án đang hướng đến.

Boras là thành phố lớn thứ hai, nằm phía tây Thụy Điển với dân số khoảng 100.000 người. Địa phương này còn là nơi đặt trụ sở của Trung tâm khoa học Navet, một trong những trung tâm thực nghiệm giáo dục lớn của Thụy Điển. Đây là nơi để học sinh, sinh viên trải nghiệm thực tế về các bài học, thí nghiệm, đặc biệt ở lĩnh vực khoa học tự nhiên và môi trường. Việc đẩy mạnh các hoạt động hợp tác, trao đổi kinh nghiệm trong phát triển nghiên cứu khoa học với Boras sẽ giúp Đà Nẵng phát triển hơn nữa trong lĩnh vực giáo dục khoa học, hình thành thói quen và đam mê nghiên cứu khoa học cho học sinh và sinh viên, hướng đến mục tiêu xây dựng thành phố đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững.

Phương Huyền