Trung tâm Đào tạo tiếng Anh Việt Nam - Ấn Độ
Đăng ngày 21-10-2019 01:18

I. Chức năng, nhiệm vụ

  1. Tiếp nhận và triển khai dự án đào tạo tiếng Anh do Chính phủ Ấn Độ tài trợ và giảng dạy các ngoại ngữ khác cho cán bộ, công chức, viên chức và các đối tượng khác trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
  2. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND thành phố và Giám đốc Sở Ngoại vụ giao.

II Biên chế, số lượng người làm việc

Số lượng người làm việc được giao cho Trung tâm theo kế hoạch biên chế hành chính, số lượng người làm việc hàng năm trên cơ sở Đề án vị trí việc làm của Trung tâm được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Danh bạ

STT

Họ và tên

Chức vụ

Email

…@danang.gov.vn

Điện thoại

1

Nguyễn Thị Thuy Tú

Phó Giám đốc phụ trách

tuntt

3.889.910

2

Nguyễn Thị Kim Thoa

Phụ trách kế toán

thoantk

3.889.910

3

Phạm Thị Thu Hồng

Chuyên viên

hongptt7

3.889.910

4

Nguyễn Thị Tường Vi

Chuyên viên

vintt

3.889.910

5

Nguyễn Thị Ánh Ly

Nhân viên

 

3.889.910

 

Email của đơn vị

 

vicelt

3.889.910