Kế hoạch phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội lập thành tích xuất sắc chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2017
Đăng ngày 13-04-2017 07:13