Nghi định quy định chế độ chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng CSVN, Nhà nước, tổ chức chính trị-xã hội
Đăng ngày 15-03-2015 01:11