Hội nghị sơ kết dự án Chung tay hành động bảo vệ nguồn nước tại Đà Nẵng
Đăng ngày 14-01-2022 16:18

Sáng ngày 13/01/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị Sơ kết dự án Chung tay hành động bảo vệ nguồn nước do Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ. Ông Võ Nguyên Chương, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì Hội nghị.

Theo báo cáo tại Hội nghị, mặc dù ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh COVID-19, sau 9 tháng triển khai, dự án đã đạt được những kết quả quan trọng như thực hiện các cuộc tham vấn của các bên liên quan, xây dựng kế hoạch thực hiện chi tiết, khảo sát thực tế, triển khai thực hiện các đề xuất…

Dự án cũng đề ra các mục tiêu năm 2022 như hoàn thiện các sáng kiến, mô hình để báo cáo thành phố và khuyến nghị áp dụng, nhân rộng; huy động nguồn lực xã hội hoá thực hiện các mục tiêu của Đề án thành phố môi trường giai đoạn 2021-2030; sử dụng các bài học, mô hình thành công để truyền thông, huy động đông đảo cộng đồng, doanh nghiệp tham gia thực hiện.

Việt Thư