Người phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí tại Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng
Đăng ngày 26-12-2018 13:45

Họ và tên                      : Huỳnh Đức Trường

Chức vụ                        : Giám đốc

Điện thoại cố định         : 0236.3825854

Điện thoại di động        : 0905.051.333

Hộp thư điện tử            : truonghd@danang.gov.vn