Tờ khai, biểu mẫu

1. Đơn đề nghị cấp, bổ sung, sửa đổi thị thực, gia hạn tạm trú theo mẫu NA5 được quy định tại Thông tư số 04/2015/TT-BCA ngày 05/01/2015 của Bộ Công an Quy định mẫu giấy tờ liên quan đến việc nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.. (Tải file: word, odt, pdf)