Tin tức
Được sự phê duyệt của UBND thành phố Đà Nẵng, giai đoạn 2017 – 2019, tổ chức BasicNeeds Việt Nam, quốc tịch Anh tiếp tục thực hiện dự án “Hỗ trợ xây dựng mô hình Chăm sóc sức khoẻ tâm thần cộng đồng và phát triển tại thành phố Đà Nẵng: Kết hợp sinh kế trong quản lý trầm cảm có hiệu quả (LIFE-DM)” thông qua đối tác Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng.

Chỉ thị số 07-CT/TW của Ban Bí Thư về đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới

Đà Nẵng phát động Giải báo chí 2017 về thành phố môi trường, thành phố 4 an và APEC

Nghị định 09/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước

Thông báo học bổng thạc sĩ Indonesia dành cho công dân Việt Nam

Chương trình Đối tác Thái Bình Dương 2017 khởi động tại Đà Nẵng, Việt Nam

Tài liệu hướng dẫn sử dụng ứng dụng Danabus App trên điện thoại di động thông minh

Thông báo về Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng

Kế hoạch tổ chức Hội nghị Đối thoại doanh nghiệp năm 2017

Tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị định số 21/2017/NĐ-CP của Chính phủ

Tuyên truyền tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Nước thế giới năm 2017 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 
0 1 9 2 0 9 8 5