Đà Nẵng ban hành kế hoạch thực hiện lối sống đẹp nhân APEC 2017

        Xem với cỡ chữ    

Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Đà Nẵng vừa ban hành Kế hoạch tuyên truyền, vận động thực hiện giao tiếp, ứng xử và lối sống đẹp nhân các sự kiện quan trọng của APEC 2017 tổ chức tại thành phố Đà Nẵng.

 

Một hình ảnh trong Bộ Quy tắc ứng xử trong hoạt động du lịch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

 

Mục đích của Kế hoạch là nhằm tuyên truyền, phổ biến thông tin về Năm APEC 2017 và Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 tại thành phố Đà Nẵng đến người dân; xây dựng hình ảnh Đà Nẵng xanh, sạch, đẹp, năng động, hiếu khách, thúc đẩy các giá trị của con người Việt Nam nói chung, người dân Đà Nẵng nói riêng, góp phần tạo dấu ấn cho Năm APEC Việt Nam và quảng bá hình ảnh thành phố đến bạn bè thế giới. Ngoài ra, Kế hoạch còn nhằm tuyên truyền, định hướng, vận động người dân nâng cao nhận thức về văn hóa ứng xử, giao tiếp nhằm xây dựng ấn tượng tốt đẹp với bạn bè quốc tế; tập trung tuyên truyền 04 nội dung: văn hóa xếp hàng, văn hóa giao thông, văn hóa giao tiếp, và bảo vệ, giữ gìn môi trường, cảnh quan.

 

Theo đó, công tác tuyên truyền, vận động sẽ được triển khai đồng bộ, sâu rộng đến tất cả các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và mọi người dân trên địa bàn thành phố, để mỗi người dân là một "đại sứ văn hóa" của Đà Nẵng nói riêng và cả nước nói chung.

 

Các hoạt động của Kế hoạch sẽ xoay quanh 05 nội dung: phổ biến thông tin về Năm APEC 2017 và Tuần lễ Cấp cao APEC tại thành phố Đà Nẵng; xây dựng văn hóa giao tiếp, ứng xử văn minh; nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp; bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, an toàn giao thông; xây dựng trật tự đô thị và mỹ quan đô thị./.

 

Phương Thảo

Cập nhật ngày: 03-03-2017
In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác

Kế hoạch tổ chức Hội nghị Đối thoại doanh nghiệp năm 2017

Tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị định số 21/2017/NĐ-CP của Chính phủ

Tuyên truyền tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Nước thế giới năm 2017 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Tuyên truyền vận động và sử dụng Quỹ "Vì Người nghèo'' năm 2017

Tuyên truyền triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Cchính phủ về quy chế Quản lý rừng sản xuất

Thông báo thể lệ Cuộc thi viết "Những gương sáng giữa đời thường" năm 2017

Tuyên truyền thực hiện Lộ trình triển khai dịch vụ công trực tuyến giai đoạn 2017 -2020 
0 1 7 6 9 4 0 7