Đà Nẵng ban hành kế hoạch thực hiện lối sống đẹp nhân APEC 2017

        Xem với cỡ chữ    

Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Đà Nẵng vừa ban hành Kế hoạch tuyên truyền, vận động thực hiện giao tiếp, ứng xử và lối sống đẹp nhân các sự kiện quan trọng của APEC 2017 tổ chức tại thành phố Đà Nẵng.

 

Một hình ảnh trong Bộ Quy tắc ứng xử trong hoạt động du lịch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

 

Mục đích của Kế hoạch là nhằm tuyên truyền, phổ biến thông tin về Năm APEC 2017 và Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 tại thành phố Đà Nẵng đến người dân; xây dựng hình ảnh Đà Nẵng xanh, sạch, đẹp, năng động, hiếu khách, thúc đẩy các giá trị của con người Việt Nam nói chung, người dân Đà Nẵng nói riêng, góp phần tạo dấu ấn cho Năm APEC Việt Nam và quảng bá hình ảnh thành phố đến bạn bè thế giới. Ngoài ra, Kế hoạch còn nhằm tuyên truyền, định hướng, vận động người dân nâng cao nhận thức về văn hóa ứng xử, giao tiếp nhằm xây dựng ấn tượng tốt đẹp với bạn bè quốc tế; tập trung tuyên truyền 04 nội dung: văn hóa xếp hàng, văn hóa giao thông, văn hóa giao tiếp, và bảo vệ, giữ gìn môi trường, cảnh quan.

 

Theo đó, công tác tuyên truyền, vận động sẽ được triển khai đồng bộ, sâu rộng đến tất cả các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và mọi người dân trên địa bàn thành phố, để mỗi người dân là một "đại sứ văn hóa" của Đà Nẵng nói riêng và cả nước nói chung.

 

Các hoạt động của Kế hoạch sẽ xoay quanh 05 nội dung: phổ biến thông tin về Năm APEC 2017 và Tuần lễ Cấp cao APEC tại thành phố Đà Nẵng; xây dựng văn hóa giao tiếp, ứng xử văn minh; nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp; bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, an toàn giao thông; xây dựng trật tự đô thị và mỹ quan đô thị./.

 

Phương Thảo

Cập nhật ngày: 03-03-2017
In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác

Chỉ thị số 07-CT/TW của Ban Bí Thư về đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới

Đà Nẵng phát động Giải báo chí 2017 về thành phố môi trường, thành phố 4 an và APEC

Nghị định 09/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước

Thông báo học bổng thạc sĩ Indonesia dành cho công dân Việt Nam

Chương trình Đối tác Thái Bình Dương 2017 khởi động tại Đà Nẵng, Việt Nam

Tài liệu hướng dẫn sử dụng ứng dụng Danabus App trên điện thoại di động thông minh

Thông báo về Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng 
0 1 9 0 6 9 1 7