Bệnh viện Đà Nẵng tiếp nhận thiết bị hỗ trợ vi phẫu

        Xem với cỡ chữ    

Trong tháng 02/2017, UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt tiếp nhận kính hiển vi Leica Surgical M680 Microscope của Bệnh viện Đà Nẵng do tổ chức Interplast Australia & New Zealand tài trợ.

 

Thiết bị viện trợ đã qua sử dụng, chất lượng sử dụng còn trên 80% với tổng giá trị 7.000 USD (tương đương 119.000.000 đồng) được hỗ trợ nhằm giúp Bệnh viện Đà Nẵng thực hiện các phẫu thuật về vi phẫu, phẫu thuật thần kinh và chấn thương trong ngoại khoa.

 

Interplast Australia & New Zealand (IANZ) là một tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực tư vấn phẫu thuật tạo hình tay miễn phí và nâng cao năng lực cho cán bộ y tế về phẫu thuật tạo hình tay, với địa bàn hoạt động tại Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh./.

 

Trà Dung 

Cập nhật ngày: 03-03-2017
In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác

Tuyên truyền vận động và sử dụng Quỹ "Vì Người nghèp' năm 2017

Thông báo thể lệ Cuộc thi viết "Những gương sáng giữa đời thường" năm 2017

Tuyên truyền thực hiện Lộ trình triển khai dịch vụ công trực tuyến giai đoạn 2017 -2020

Chỉ thị về việc tăng cường công tác thu thuế năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng

Thông báo các học bổng Israel dành cho cán bộ Việt Nam

Cung cấp thông tin liên quan đến công trình hầm qua sông Hàn

Tuyên truyền tổng thể về an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố đà nẵng giai đoạn 2017 - 2020 
0 1 6 0 4 3 5 0