Thông báo lịch tiếp công dân của Sở Ngoại vụ năm 2015

        Xem với cỡ chữ    

Căn cứ Luật tiếp công dân số 42/2013/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2013 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, Sở Ngoại vụ thông báo lịch tiếp công dân của Sở Ngoại vụ năm 2015 như sau:

1. Địa điểm tiếp công dân: Phòng Tiếp công dân, tầng trệt Trung tâm Hành chính thành phố, số 03, đường Lý Tự Trọng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

2. Lịch tiếp công dân

a) Tiếp công dân thường xuyên:

Thanh tra Sở tiếp công dân vào các ngày làm việc trong tuần.

b) Tiếp công dân định kỳ:

Giám đốc Sở tiếp công dân định kỳ vào ngày 15 hàng tháng nếu trúng vào ngày nghỉ thì tiếp vào ngày làm việc tiếp theo (đính kèm) trường hợp Giám đốc bận công tác đột xuất sẽ ủy quyền cho một Phó Giám đốc Sở tiếp công dân thay Giám đốc

c) Tiếp công dân đột xuất:

 Trường hợp khi xét thấy khẩn thiết và đối với các vụ việc gay gắt, phức tạp gây ra hậu quả nghiêm trọng, Giám đốc sẽ bố trí tiếp công dân đột xuất, ngoài lịch tiếp công dân theo định kỳ.

3. Thời gian tiếp công dân

- Buổi sáng: Từ 07h30' đến 11h30'

- Buổi chiều: Từ 13h30' đến 17h30'

Sở Ngoại vụ trân trọng thông báo đến các tổ chức, cá nhân được biết./.

(Downdoad lịch tiếp công dân)

Cập nhật ngày: 07-01-2015
In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác

Tuyên truyền vận động và sử dụng Quỹ "Vì Người nghèp' năm 2017

Thông báo thể lệ Cuộc thi viết "Những gương sáng giữa đời thường" năm 2017

Tuyên truyền thực hiện Lộ trình triển khai dịch vụ công trực tuyến giai đoạn 2017 -2020

Chỉ thị về việc tăng cường công tác thu thuế năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng

Thông báo các học bổng Israel dành cho cán bộ Việt Nam

Cung cấp thông tin liên quan đến công trình hầm qua sông Hàn

Tuyên truyền tổng thể về an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố đà nẵng giai đoạn 2017 - 2020 
0 1 6 2 7 5 5 1