Trao đổi về thu hút trí thức kiều bào

        Xem với cỡ chữ    

Ngày 10/8/2016, nhân chuyến công tác tại Đà Nẵng, đại diện Ủy ban nhà nước về Người Việt Nam ở nước ngoài (UBNN về NVNONN) đã có buổi gặp và trao đổi với đại diện các ban ngành thành phố gồm các Sở Ngoại vụ, Khoa học và Công nghệ, Nội vụ, Thông tin và Truyền thông, Công Thương, Liên hiệp các hội khoa học và kĩ thuật… về công tác thu hút kiều bào trí thức.

 

Tại buổi gặp, ông Tạ Nguyên Ngọc, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp,  UBNN về NVNONN đã chia sẻ thực tiễn công tác hỗ trợ kiều bào ở nước ngoài trong thời gian qua và tính cần thiết của việc xây dựng các chính sách đồng bộ để tạo điều kiện mọi mặt cho bà con kiều bào về đầu tư, hợp tác, sinh sống tại Việt Nam và  kinh nghiệm trong công tác tiếp xúc, vận động và kết nối trí thức kiều bào. Ông Tạ Nguyên Ngọc đánh giá thành phố Đà Nẵng với cơ chế thông thoáng và cởi mở với đối tác trong và ngoài nước, có thể nghiên cứu xây dựng các chính sách ưu đãi và giới thiệu cụ thể các dự án đang kêu gọi đầu tư và hỗ trợ tại địa phương để tạo thuận lợi cho các chuyên gia và nhà đầu tư NVNONN.

 

Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới được ban hành ngày 19/5/2015, trong đó việc vận động, thu hút kiều bào trí thức được xác định là một trong những nội dung trọng tâm, nhằm huy động nguồn lực về chuyên môn, tri thức to lớn từ cộng đồng người Việt ở nước ngoài cho sự phát triển trong nước.

Cẩm Tú

Cập nhật ngày: 16-08-2016
In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác

Kế hoạch tổ chức Hội nghị Đối thoại doanh nghiệp năm 2017

Tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị định số 21/2017/NĐ-CP của Chính phủ

Tuyên truyền tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Nước thế giới năm 2017 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Tuyên truyền vận động và sử dụng Quỹ "Vì Người nghèo'' năm 2017

Tuyên truyền triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Cchính phủ về quy chế Quản lý rừng sản xuất

Thông báo thể lệ Cuộc thi viết "Những gương sáng giữa đời thường" năm 2017

Tuyên truyền thực hiện Lộ trình triển khai dịch vụ công trực tuyến giai đoạn 2017 -2020 
0 1 7 8 5 4 4 6