Hội Xuân tiếp tục hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại Đà Nẵng

        Xem với cỡ chữ    

Năm 2017, tổ chức Xuân Les Enfants de L’Avenir (Hội Xuân), Pháp tiếp tục thực hiện dự án “Nuôi dạy 27 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Nhà trẻ số 4” thông qua đối tác Trung tâm Bảo trợ trẻ em đường phố thành phố Đà Nẵng (TTBTTEĐP).

 

Dự án với tổng kinh phí 500 triệu đồng được thực hiện nhằm mục đích hỗ trợ kinh phí nuôi dưỡng, giáo dục, y tế và các chi phí khác cho 27 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Nhà trẻ số 4 thuộc TTBTTEĐP. Đây là một dự án ổn định và lâu dài, được Hội Xuân thực hiện từ năm 1994 đến nay. Dự án trên đã được UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt trong tháng 8/2017.  

 

Xuân Les Enfants de L'Avenir là một tổ chức phi chính phủ quốc tịch Pháp, được Bộ Ngoại giao cấp Giấy Đăng ký hoạt động có hiệu lực đến ngày 09/02/2018, hoạt động trong lĩnh vực cấp học bổng, xây nhà tình thương và trường học./.

 

Nhà tài trợ của Hội Xuân chụp hình lưu niệm với các em tại Nhà trẻ số 4

 

Trà Dung

Cập nhật ngày: 05-09-2017
In Quay lại chia sẻ bài viết

Cảnh báo về các sự kiện lợi dụng Tuần lễ cấp cao APEC 2017

Thể lệ cuộc thi tìm hiểu Lịch sử Đảng bộ Thành phố Đà Nẵng

Tiếp nhận hồ sơ xin cấp visa nhập cảnh Nhật Bản bởi Đại lý ủy thác

Thông tin về các hoạt động cho doanh nghiệp trong Tuần lễ Cấp cao APEC

Chỉ thị về tăng cường thực hiện sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong các tòa nhà trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Kế hoạch thực hiện Tiểu Đề án 1 "Truyền thông phòng, chống mua bán người trên các phương tiện thông tin đại chúng"

Thông báo: Dịch vụ hộ chiếu và công chứng tại Đà Nẵng - Tháng 9/2017 
0 3 0 6 3 0 4 4